دانلود رایگان درایورهایNikon D2H

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای دوربین دیجیتال Nikon D2H در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • View NX درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.29   انتشار : 2.­9.­0

  اندازه : 100.68 Mb   (PE)

  292 جستجوها
 • Nikon D2H سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.06.18   انتشار : 2.­01

  اندازه : 596 Kb   (ZIP)

  292 جستجوها
 • Capture NX درایور

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2014.02.04   انتشار : 2.­4.­6

  اندازه : 72.68 Mb  

  260 جستجوها
 • View NX درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.29   انتشار : 2.­9.­0

  اندازه : 95.61 Mb   (PE)

  248 جستجوها
 • Capture NX درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.04   انتشار : 2.­4.­6

  اندازه : 103.53 Mb   (LZMA:23)

  234 جستجوها
 • Nikon D2H سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2006.03.27   انتشار : 2.­02

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  216 جستجوها

فایل های پرطرفدار Nikon دوربین های دیجیتال